En landningssida är helt enkelt den planerade sidan som en besökare ska komma till från Google som är anpassad för ett specifikt sök. Se min enkla principskiss hur man köper länkar här. Landningssidor är den bästa investeringen för en webbplats som vill få kunder från Google! Det är av mycket stor betydelse att webbplatsen man vill förbättra rankingen för har optimerade landningssidor för varje sökord/sökfras.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter